Du học Mỹ ngành Giáo dục và Khoa học Xã hội – KHXH là nhóm ngành cung cấp nền tảng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Y tế, Nghiên cứu và Giảng dạy… Do đó, khi theo học các ngành về Khoa học Xã hội, sinh viên còn có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho mình sau khi ra trường. Tại Mỹ, Giáo dục đang là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất. Nếu bạn có ước mơ theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực Khoa học Xã hội và Giáo dục, đừng bỏ qua Cao đẳng North Seattle – Trường tiên phong về các chương trình Cử nhân Giáo dục Mầm non tại bang Washington.

Với các chương trình học đa dạng của Cao đẳng North Seattle, bạn có thể lấy chứng chỉ nghề chuyên nghiệp để tham gia vào thị trường lao động chỉ sau 1 năm học hoặc lấy bằng cao đẳng chất lượng cao và chuyển tiếp lên các trường đại học để theo đuổi những mục tiêu cao hơn.

Khám phá các chương trình theo ngành học:

Nghiên cứu Dân tộc Hoa Kỳ (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Nhân chủng học (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Giáo dục Mầm non (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Kinh tế học (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Nghiên cứu Giới tính và Phụ nữ (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Địa lý (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Lịch sử (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Triết học (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Khoa học Chính trị (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

Tâm lý học (Chương trình cao đẳng và chứng chỉ nghề)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here