Home ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO của trường North Seatlle Community College

Chương trình đào tạo đặc biệt

Những chương trình đào tạo đặc biệt của North Seattle Với các khóa học tại NSCC, học sinh không bắt buộc phải có TOEFL, IELTS hay SAT. Với các lớp học nhỏ cùng đội ngũ...

Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo 1. Chương trình tiếng Anh dự bị Cung cấp các khoá tiếng Anh dự bị cho sinh viên quốc tế muốn nâng cao trình độ Anh ngữ học thuật của mình....